Hiệu ứng loading đẹp khi chuyển trang

5.3.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bài Viết này hướng dẫn các bạn thêm hiệu ứng loading đẹp khi chuyển trang. Đặc biệt hiệu ứng này sử dụng CSS chứ không phải là hình ảnh

  CSS

  Để hiển thị hình ảnh khi load trang như ở trên bạn thêm code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template
  #loadhalaman {position:fixed;opacity:0.93;top:0;left:0;background-color:#000;z-index:9999;text-align:center;width:100%;height:100%;padding-top:20%;color:#000;display:none;}
  .loadball {background-color: transparent;border:5px solid rgb(240 ,0 , 0);border-right:5px solid transparent;border-left:5px solid transparent;border-radius:50px;box-shadow: 0 0 35px rgb(255 ,0 , 0);width:50px;height:50px;margin:0 auto;-moz-animation:spinPulse 1s infinite ease-in-out;-webkit-animation:spinPulse 1s infinite linear;}
  .loadball-2 {background-color: transparent;border:5px solid rgb(240 ,0 , 0);border-left:5px solid transparent;border-right:5px solid transparent;border-radius:50px;box-shadow: 0 0 15px rgb(255 ,0 , 0);width:30px;height:30px;margin:0 auto;position:relative;top:-50px;-moz-animation:spinoffPulse 1s infinite linear;-webkit-animation:spinoffPulse 1s infinite linear;}
  @-moz-keyframes spinPulse {0% { -moz-transform:rotate(160deg); opacity:0; box-shadow:0 0 1px rgb(255, 0, 0)}50% { -moz-transform:rotate(145deg); opacity:1; }100% { -moz-transform:rotate(-320deg); opacity:0; }}
  @-moz-keyframes spinoffPulse {0% { -moz-transform:rotate(0deg); } 100% { -moz-transform:rotate(360deg); }}
  @-webkit-keyframes spinPulse {0% { -webkit-transform:rotate(160deg); opacity:0; box-shadow:0 0 1px rgb(255, 0, 0)} 50% { -webkit-transform:rotate(145deg); opacity:1;} 100% { -webkit-transform:rotate(-320deg); opacity:0; }}
  @-webkit-keyframes spinoffPulse {0% { -webkit-transform:rotate(0deg); } 100% { -webkit-transform:rotate(360deg); }}

  Script

  Chèn đoạn code bên dưới trước thẻ đóng </body>
  <div id='loadhalaman'>
  <div class='loadball'></div>
  <div class='loadball-2'></div>
  </div>
  <script type='text/javascript'>
  $(function() {
    var siteURL = "http://" + top.location.host.toString();
    var $internalLinks = $("a[href^='"+siteURL+"'], a[href^='/'], a[href^='./'], a[href^='../']");
    $internalLinks.click(function() {
      $('#loadhalaman').fadeIn(1500).delay(6000).fadeOut(1000);
    });
  
    // Hilangkan overlay saat diklik untuk mengatasi gangguan, terutama jika link internal diset dengan target='_blank'
    $('#loadhalaman').click(function() {
      $(this).hide();
    });
  });
  </script>
  Bạn đang xem bài viết "Hiệu ứng loading đẹp khi chuyển trang" tại chuyên mục: CSS , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link