Xóa ?m=1 cho link blog

6.1.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Khi bạn sử dụng mobile để truy cập vào Blogspot thì link URL trang web sẽ có thêm ?m=1 như hình dưới

  Tại sao phải xóa ?m=1

  Vấn đề xảy ra ở đây là gì? Tất cả các công cụ sẽ coi như đây là 2 link riêng biệt.

  Và cái đầu tiên mình thấy ảnh hưởng của việc tự nhiên thêm ?m=1 này vào đó là khi bạn nhúng các chức năng like, comment, và share của Facebook vào blog nó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ bạn vào blog bằng mobile và comment thì chỉ khi nào bạn đọc bài viết đó trên mobile thì mới nhìn thấy comment này, hoặc phải thủ công thêm ?m=1 vào sau link, ngược lại nếu comment trên PC thì sẽ không thấy nếu link có ?m=1.

  Vì thế, mình đã tìm hiểu cách xóa ?m=1 trên thanh địa chỉ Blogspot ở tất cả các trình duyệt và hi vọng không ảnh hưởng gì tới SEO.

  Hướng dẫn

  Trong template bạn dán đoạn code bên dưới trước thẻ </head> rồi lưu lại
  <script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1"));window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/</script>
  
  Lưu ý: Sau khi lưu xong có thể bạn xem trên mobie sẽ chưa có sự thay đổi gì, lúc này bạn xóa cookie, dữ liệu trang web của trình duyệt đi rồi thử lại
  Bạn đang xem bài viết "Xóa ?m=1 cho link blog" tại chuyên mục: Blogspot

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link