Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel

16.5.24 | 7 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Hàm SUBTOTAL giúp ta thực hiện các phép tính và bỏ qua các giá trị được ẩn đi khi sử dụng bộ lọc. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm SUBTOTAL để tính toán cho hiệu quả nhất.

  Cú pháp của hàm SUBTOTAL

  Hàm SUBTOTAL có cú pháp như sau:
  SUBTOTAL(function_num; ref1; [ref2]; ...)

  Trong đó

  function_num

  Đây là mã số của chức năng tính toán bạn muốn thực hiện. Excel sẽ bỏ qua các giá trị ẩn khi tính toán. Dưới dây là 1 số các mã thông dụng ta thường dùng
  1. 101: Tính trung bình (không tính giá trị ẩn).
  2. 102: Tính số lượng các giá trị (không tính giá trị ẩn).
  3. 103: Tính số lượng các giá trị duy nhất (không tính giá trị ẩn).
  4. 104: Tìm giá trị tối thiểu (không tính giá trị ẩn).
  5. 105: Tìm giá trị tối đa (không tính giá trị ẩn).
  6. 106: Tính số lượng giá trị có giá trị không rỗng (không tính giá trị ẩn).
  7. 107: Tính số lượng giá trị không rỗng duy nhất (không tính giá trị ẩn).
  8. 108: Tính số lượng giá trị có giá trị không rỗng duy nhất (không tính giá trị ẩn).
  9. 109: Tính tổng (không tính giá trị ẩn).
  10. 110: Tính định dạng số lượng giá trị không rỗng (không tính giá trị ẩn).
  11. 111: Tính định dạng số lượng giá trị không rỗng duy nhất (không tính giá trị ẩn).
  12. 112: Tính định dạng số lượng giá trị có giá trị không rỗng duy nhất (không tính giá trị ẩn).

  ref1, [ref2],

  Các phạm vi dữ liệu bạn muốn tính toán. Xem ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn về phần này

  Ví dụ về cách sử dụng hàm SUBTOTAL

  Khi bạn muốn tính tổng của cột A (A:A) mà không tính các giá trị bị ẩn bởi bộ lọc. Bạn có thể sử dụng công thức sau:
  =SUBTOTAL(109; A:A)
  Tương tự nếu bạn muốn tính tổng của cột A và cột F sẽ sử dụng công thức sau:
  =SUBTOTAL(109; A:A; F:F)
  Lưu ý:
  1. Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua các giá trị ẩn bởi bộ lọc, nhưng không phải là các hàng được ẩn bởi tính năng "ẩn hàng" trong Excel
  2. Trong một số phiên bản excel chúng ta phải sử dụng dấu "," thay vì dấu ";" như bài hướng dẫn này thì mới hoạt động
  Bạn đang xem bài viết "Hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBTOTAL trong Excel" tại chuyên mục: Excel

   7

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link