Tự động cập nhật năm cho Copyright

9.4.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Thông thường khi bước qua một năm mới chúng ta thường phải thay đổi lại năm hiển thị ở phần Copyright bằng phương pháp thủ công chỉnh sửa lại trong template, tuy nhiên nếu bạn áp dụng thủ thuật trong bài viết này thì blog/website của bạn sẽ tự động cập nhật năm

  Hướng dẫn

  Copyright © 2012 - <span id='current-year'></span>
  <script type='text/javascript'>
  function getCurrentYear() {
  var d = new Date();
  return d.getFullYear();
  }
  el = document.getElementById('current-year');
  el.innerHTML = getCurrentYear();
  </script>
  Vậy khi hiển thị trên blog bạn sẽ như sau
  Copyright © 2012 -
  Trong đó số bôi đậm là năm hiện tại mà blog bạn đã cập nhật Nội dung Copyright bạn có thể đặt ở đâu tùy thuộc vào bạn nhưng đoạn Javascript bạn hãy đặt trước thẻ đóng </body>
  Bạn đang xem bài viết "Tự động cập nhật năm cho Copyright" tại chuyên mục: Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link