Tự động thêm target="_blank" vào link ngoài

29.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Như các bạn đã biết, muốn khách khi click vào link trên blog và mở ra một cửa sổ mới thì ta phải thêm thuộc tính target="_blank" vào. Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng nhớ để làm công việc này, và thật sự là mất thời gian đối với một bài viết hay đoạn code nào đó trong template có nhiều link.

  Vì vậy đoạn js bên dưới sẽ giúp bạn tự động thêm thuộc tính target="_blank" vào tất cả đường link trên blog. Ví dụ
  <a href="http://www.facebook.com/huycovip">My Facebook</a>
  Thuộc tính target="_blank" sẽ được tự động thêm vào thành
  <a target="_blank" href="http://www.facebook.com/huycovip">My Facebook</a>
  Tuy nhiên bạn không phải lo lắng về những đường link trên blog của mình, nó chỉ có tác dụng đối với những đường link bên ngoài, do vậy độc giả của bạn sẽ không rời khỏi blog của bạn đâu. Hơn nữa lại thân thiện với SEO và hoạt động tốt với tất cả các trình duyệt.

  Thêm code vào template

  Bạn chèn đoạn js sau vào trước thẻ đóng </head>
  <script type='text/javascript'>
  $(document)
    .ready(function () {
      $("a[href^='http://']")
        .each(
          function () {
            if (this.href.indexOf(location.hostname) == -1) {
              $(this)
                .attr('target', '_blank');
            }
          }
        );
      $("a[href^='https://']")
        .each(
          function () {
            if (this.href.indexOf(location.hostname) == -1) {
              $(this)
                .attr('target', '_blank');
            }
          }
        );
    });
  </script>
  • Đoạn mã được thêm 2 lần cho các liên kết được bắt đầu bằng cả http và https
  • Hai đoạn mã == -1 có tác dụng chỉ thêm thuộc tính target="_blank" vào các liên kết bên ngoài. Nhưng nếu bạn muốn áp dụng cho tất cả các đường link trên blog thì thay thế bằng (==1)
  Bạn đang xem bài viết "Tự động thêm target="_blank" vào link ngoài" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link