Live search và bộ lọc theo label cho blogspot

30.1.24 | 6 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Ngại viết quá, viết sau 😁

  Công cụ tạo bộ tìm kiếm nâng cao


  
  
  
  

  CSS

  Style cơ bản, anh em tự thiết kế lại cho phù hợp nhé
  .post-search {
   padding: 10px;
   margin: 10px 0;
   border-bottom: 1px solid #dddddd;
  }
  .thumnail-search {
   float: left;
   margin: 5px 20px 0 0;
   width: 72px;
   overflow: hidden;
  }
  .thumnail-search img {
   height: 72px;
   width: 72px;
   border-radius: 5px;
  }
  .post-time-search {
   float: left;
   margin-right: 15px;
   width: 220px;
  }
  .snipet-search {
   float: left;
   width: 340px;
  }
  .post-time-search h2 {
   font-size: 15px;
   line-height: 1.2em;
   margin: 0 0 10px 0;
   color: #12537f;
   display: block;
   font-weight: 700;
   padding: 0;
  }
  .search-options {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   gap: 20px;
  }
  .container select option {
    min-height: 1.4em;
    font-weight: 500;
  } 
   
  .filter-label, .search-keyword, .sort-order {
   flex: 1;
  }
  .search-keyword .inputsearch {
   width: 100%;height: 40px;
  }
  .container select,.container input {
    width: 100%;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 5px;
    margin: 0;
    padding: 10px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    outline: 0;
    color: #333;
    -moz-box-sizing: border-box;
    -webkit-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
  }
  .container select {
    text-transform: none;
  }
  .kq-search {
   font-size: 15px;
  }
  #search-result {
   margin-top: 20px;
  }
  a.close {
   float: right;
   font-size: 30px;
   font-weight: bold;
   color: #ca252b;
  }
  .post .category, .comments {
   display: none;
  }
   
  #label-select::-webkit-scrollbar {
    width: 5px;
    background-color: #fff; 
  }
  
  #label-select::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 10px; 
  }
  
  #label-select::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
    background-color: #ddd; 
  }
  
  Bạn đang xem bài viết "Live search và bộ lọc theo label cho blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript , Tools

   6

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link