Icon đẹp cho Facebook

14.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Tất tần tật các biểu tượng dành cho status/comments trên Facebook sẽ luôn được cập nhật tại đây

  http://www.symbols-n-emoticons.com/
  :)
  Facebook Big Smile Grin Emoticon
  :D
  Facebook Frown Emoticon
  :(
  Facebook Cry Emoticon
  :'(
  Facebook Comments Smiley With Tongue Out
  :P
  Facebook Angel Smiley Symbol
  O:)
  Facebook Devil Smiley Emoticon
  3:)
  Facebook Confused Smiley
  o.O
  Facebook Wink Smiley
  ;)
  Facebook Gasp Emoticon
  :O
  Facebook Squint Smiley
  -_-
  Facebook Angry Smiley
  >:O
  Facebook Kiss Smiley
  :*
  Facebook Heart Symbol
  <3
  Facebook Kiki Smiley
  ^_^
  Facebook Glasses Smiley
  8)
  Facebook Sunglasses Smiley
  8|
  Facebook Shark Smiley
  (^^^)
  Facebook Robot Smiley
  :|]
  Facebook Grumpy Smiley
  >:(
  Facebook Pacman Emoticon
  :v
  Facebook Unsure Smiley
  :/
  Facebook Curly Lips
  :3
  Facebook Penguin Smiley
  <(")
  Thumb Up (y) Like Facebook Emoticon
  (y)
  Poop - New Facebook Emoticon
  :poop:
  Facebook Chris Putnam Smiley
  :putnam:
  Facebook Cloud Icon
  Umbrella Emoticon
  Facebook Sun Emoticon
  Broken Heart Emoticon
  Facebook Blue Heart Icon
  Green Heart Emoticon
  Yellow Heart Emoticon
  Purple Heart Emoticon
  Triple Heart Emoticon
  Stabbed Heart
  Cool heart icon
  Wrapped Heart Emoticon
  Sparkling Heart Icon
  Lip Mark Emoticon
  Lips Emoticon
  Emoticon in love
  Couple in love
  Star Emoticon
  Stars emoticon
  Facebook Music Note Emoticon
  Music Notes Emoticon
  Zzz Emoticon
  Purple Devil Emoticon
  Peace Fingers Emoticon
  Dislike Emoticon
  Facebook Clenched Fist Emoticon
  A-ok sign
  Open Hand Emoticon
  Two hands reaching up
  Muscle arm
  Fist Emoticon
  A pair of hands clapping.
  Finger pointing up
  Index finger
  Present emoticon
  Snowman Emoticon
  Alien Emoticon
  Green Monster Emoticon
  Party Popper
  Angel Emoticon
  Beer Emoticon
  Bell Emoticon
  Balloon Emoticon
  Fire Emoticon
  Facebook Thunder Emoticon
  Ghost Emoticon
  Moon Emoticon
  Phone Emoticon
  Cocktail Glass Emoticon
  Clover Emoticon
  Graduation Hat
  Pumpkin Emoticon
  Skull emoticon
  Nail Polish Emoticon
  Wave Emoticon
  Christmas Tree Emoticon
  Ear Emoticon
  Nose Emoticon
  Girl with bunny ears
  Eyes Emoticon
  Bouquet Emoticon
  TV Emoticon
  Hamburger Emoticon
  Guardsman Emoticon
  Man With Turban
  Santa Claus Emoticon
  Policeman Emoticon
  Construction Worker Emoticon
  Princess Emoticon
  Blonde Girl Emoticon
  Older Man
  Older woman
  Baby Face
  Boy and girl holding hands
  Man and woman holding hands
  Dancer Emoticon
  Strawberry Emoticon
  Orange Emoticon
  Red Apple Emoticon
  Droplets Emoticon
  Palm Emoticon
  Cactus Emoticon
  Maple Leaf Emoticon
  Fallen Leaf Emoticon
  Fluttering Leaf
  Cherry Blossom
  Facebook Rose Emoticon
  Tulip Emoticon
  Sunflower Emoticon
  Seedling Emoticon
  Hibiscus Emoticon
  Snake Emoticon
  Bug Emoticon
  Puppy Emoticon
  Teddy Bear Emoticon
  Monkey Face
  Mouse Emoticon
  Hamster Emoticon
  Wolf Emoticon
  Tiger Emoticon
  Horse face
  Pig Emoticon
  Cat Emoticon
  Bunny Emoticon
  Poodle Emoticon
  Sheep Emoticon
  Penguin face
  Koala Emoticon
  Cow Emoticon
  Wild boar Emoticon
  Chicken Emoticon
  Yellow Chick
  Bird Emoticon
  Elephant Emoticon
  Horse Emoticon
  Monkey Emoticon
  Camel Emoticon
  Octopus
  Dolphin Emoticon
  Whale emoticon
  Tropical Fish
  Fish Emoticon
  Blowfish
  Seashell Emoticon
  Frog Face
  Tongue out and winking
  Tongue Out Emoticon
  Facebook Blush Emoticon
  Winking Emoticon
  Sad Face
  Unamused Emoticon
  Scared Emoticon
  Emoticon Screaming In Fear
  Emoticon Blowing A Kiss
  Emoticon crying tears of joy
  Red Angry Emoticon
  Emoticon with eyes wide open
  Astonished Emoticon
  Big Grin Emoticon
  Disappointed emoticon
  Dizzy Emoticon
  Emoticon Shedding Tears
  Angry face emoticon
  Bạn đang xem bài viết "Icon đẹp cho Facebook" tại chuyên mục: Facebook

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link