Chữ kiểu karaoke

23.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Demo là tiêu đề bài viết này luôn nha các bạn, để làm được bạn sử dụng đoạn code bên dưới nha
  <script language="JavaScript1.2">
  var message = "Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm HuyDC.Net"
  var neonbasecolor = "gray" //màu chữ bình thường
  var neontextcolor = "#ff9900" //màu chữ chạy
  var flashspeed = 50 //in milliseconds
  var n = 0
  if (document.all || document.getElementById) {
    document.write('<font color="' + neonbasecolor + '">')
    for (m = 0; m < message.length; m++)
      document.write('<span id="neonlight' + m + '">' + message.charAt(m) + '</span>')
    document.write('</font>')
  } else
    document.write(message)
  
  function crossref(number) {
    var crossobj = document.all ? eval("document.all.neonlight" + number) : document.getElementById("neonlight" + number)
    return crossobj
  }
  
  function neon() {
    if (n == 0) {
      for (m = 0; m < message.length; m++)
      //eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
        crossref(m)
        .style.color = neonbasecolor
    }
  
    //cycle through and change individual letters to neon color
    crossref(n)
      .style.color = neontextcolor
  
    if (n < message.length - 1)
      n++
      else {
        n = 0
        clearInterval(flashing)
        setTimeout("beginneon()", 1500)
        return
      }
  }
  
  function beginneon() {
    if (document.all || document.getElementById)
      flashing = setInterval("neon()", flashspeed)
  }
  beginneon()
  
  </script>
  
  Chúc các bạn thành công!
  Bạn đang xem bài viết "Chữ kiểu karaoke" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link