Tabs chuyển nội dung với CSS và Javascript

7.6.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn làm cách nào để tạo các tab chuyển đổi qua lại nội dung sử dụng CSS và Javascript với hiệu ứng mềm mại

  Cấu trúc code để hiển thị nội dung và các tabs

  <div id="tabtvl">
      <div class="tab-menu-tvl">
          <ul id="tebslecttvl">
              <li class="tab1z">
                  <a href="#xtabx1">Tab 1</a>
              </li>
              <li class="tab2z">
                  <a href="#xtabx2">Tab 2</a>
              </li>
          </ul>
      </div>
                 <div id="sidetvl">
                          <div class="widget1xx" id="xtabx1">
                               Nội dung tab 1
                          </div>
                          <div class="widget1xx" id="xtabx2">
                               Nội dung tab 2
                         </div>
                 </div>
   </div>

  CSS

  #tabtvl{margin:0 0 15px}
  ul#tebslecttvl,ul#tebslecttvl li{padding:0;margin:0;list-style:none;overflow:hidden}
  ul#tebslecttvl li{float:left}
  ul#tebslecttvl a{display:block;margin:0 5px 0 0;line-height:30px;padding:0 10px;background:#E9D3D3;border-radius:3px 3px 0 0;font-weight:bold}
  ul#tebslecttvl li.active a,ul#tebslecttvl a:hover{background:#E6E6E6;color:black}
  #sidetvl{padding:10px;background:#E6E6E6;border-radius:0 3px 3px;}

  Javascript

  Bạn hãy chọn 1 trong hai hiệu ứng chuyển tab bên dưới, xem demo để rõ hơn

  Demo

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(function(){$("#tebslecttvl li:first").addClass("active");$("#sidetvl > div").hide();$("#sidetvl > div:first").show();$("#tebslecttvl a").click(function(){$("#tebslecttvl li").removeClass("active");$(this).parent().addClass("active");var a=$(this).attr("href");$("#sidetvl > div:visible").hide();$(a).fadeToggle(1000);return false})});
  //]]>
  </script>

  Demo

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(function(){$("#tebslecttvl li:first").addClass("active");$("#sidetvl > div").hide();$("#sidetvl > div:first").slideDown();$("#tebslecttvl a").click(function(){$("#tebslecttvl li").removeClass("active");$(this).parent().addClass("active");var a=$(this).attr("href");$("#sidetvl > div:visible").slideUp();$(a).fadeToggle(1000);return false})});
  //]]>
  </script>


  Bạn đang xem bài viết "Tabs chuyển nội dung với CSS và Javascript" tại chuyên mục: HTML , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link