Công cụ chèn code vào bài viết blogspot

22.7.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Nếu như bạn viết bài ở chế độ HTML, khi bạn chia sẻ một đoạn code nào đó thường có các ký tự (< > $ ' ") và công cụ bên dưới sẽ giúp bạn chuyển đổi các ký tự đó sang dạng mã hóa để hiển thị bình thường sau đó mới có thể chèn vào bài viết được.
  Convert &
  Convert '
  Convert "
  Convert <
  Convert >
  Bạn đang xem bài viết "Công cụ chèn code vào bài viết blogspot" tại chuyên mục: Tools

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link