Hiển thị tất cả nhãn blogspot với JSON

18.1.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  List style

  Sử dụng đoạn mã bên dưới để liệt kê toàn bộ nhãn trên blogspot dưới dạng list
  <script>
  //<![CDATA[
  var homepage = "https://huydc.net";
  function showLabels(json) {
    var label = json.feed.category;
    document.write('<ul>');
    for (var i = 0; i < label.length; i++) {
      document.write('<li><a href="' + homepage + '/search/label/' + encodeURIComponent(label[i].term) + '" target="_blank">' + label[i].term + '</a></li>');
    }
    document.write('</ul>');
  }
  document.write('<scr' + 'ipt src="' + homepage + '/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showLabels"><\/scr' + 'ipt>');
  //]]>
  </script>
  Demo


  Select box style

  Sử dụng đoạn mã bên dưới để liệt kê toàn bộ nhãn trong blog dưới dạng Select Box
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  var homepage = "https://www.huydc.net";
  function showLabels(json) {
    var label = json.feed.category;
    document.write('<select onchange="window.open(this.value);"><option selected disabled>-- Nhãn --</option>');
    for (var i = 0; i < label.length; i++) {
      document.write('<option value="' + homepage + '/search/label/' + encodeURIComponent(label[i].term) + '">' + label[i].term + '</option>');
    }
    document.write('</select>');
  }
  document.write('<scr' + 'ipt src="' + homepage + '/feeds/posts/summary?max-results=0&alt=json-in-script&callback=showLabels"><\/scr' + 'ipt>');
  //]]>
  </script>
  Demo


  Mọi người tự thiết kế style theo cho phù hợp với blog của mình nha :D
  Bạn đang xem bài viết "Hiển thị tất cả nhãn blogspot với JSON" tại chuyên mục: Blogspot

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link