Chữ với hiệu ứng đẹp bằng CSS

8.2.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bài viết sau mình hướng dẫn anh em cách tạo chữ với hiệu ứng đẹp mắt có thể áp dụng để trang trí blog
  Mình sẽ để code ví dụ và anh em tham khảo và cùng nhau trao đổi nhé

  Code

  HTML
  <svg viewBox="0 0 100 18" style="width: 100%;height: 100%;">
    <text text-anchor="middle" dominant-baseline="central" x="50%" y="50%" textLength="100%">HUYCÒVIP</text>
  </svg>
  
  CSS
    text{
      animation: 5s strokefill infinite alternate;
    }
    
    @keyframes strokefill {
      0% {
        stroke: rgba(0, 0, 0, 1);
        fill: rgba(0, 0, 0, 0);
        stroke-dashoffset: 25%;
        stroke-dasharray: 00% 50%;
        stroke-width: 1.0;
      }
      70% {
        fill: rgba(0, 0, 0, 0);
      }
      80% {
        stroke: rgba(0, 0, 0, 1);
      }
      100% {
        stroke: rgba(0, 0, 0, 0);
        fill: rgba(0, 0, 0, 1);
        stroke-dashoffset: -25%;
        stroke-dasharray: 50% 00%;
        stroke-width: 0.0;
      }
    }
  

  Demo

  HUYCÒVIP Nếu anh em có hiệu ứng nào đẹp nữa cùng đóng góp nhé
  Bạn đang xem bài viết "Chữ với hiệu ứng đẹp bằng CSS" tại chuyên mục: CSS , HTML

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link