Cách hiển thị bài viết mới theo nhãn trên Blogspot

10.3.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Ở bài viết này mình hướng dẫn anh em thêm danh sách bài viết mới hiển thị theo nhãn
  Blog này của mình hiện tại cũng đang sử dụng tại menu Bài Viết Mới

  Demo

  Ví dụ bên dưới là mình lấy 5 bài viết mới nhất từ nhãn Facebook trên blog của mình

  Hướng dẫn

  Chèn đoạn code bên dưới vào vị trí muốn hiển thị
  <script>
  //<![CDATA[
  function recentpostslist(json){for(var i=0;i<json.feed.entry.length;i++)
  {for(var j=0;j<json.feed.entry[i].link.length;j++){if(json.feed.entry[i].link[j].rel=='alternate'){break}}
  var entryUrl="'"+json.feed.entry[i].link[j].href+"'";var entryTitle=json.feed.entry[i].title.$t;var item="<li><a href="+entryUrl+'>'+entryTitle+"</a> </li>";document.write(item)}}
  //]]>
  </script>
  <script src='/feeds/posts/summary/-/Facebook?max-results=5&amp;alt=json-in-script&amp;callback=recentpostslist'/>
  
  Bạn thay đổi thông tin Facebook là tên nhãn và 5 là số lượng bài viết mới bạn muốn hiển thị
  Bạn đang xem bài viết "Cách hiển thị bài viết mới theo nhãn trên Blogspot" tại chuyên mục: Blogspot

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link