Cách tùy chỉnh hiển thị nội dung trên trang bằng các thẻ điều kiện trong Blogspot

30.7.21 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bạn đang sử dụng nền tảng Blogspot để tạo website? Nếu vậy, bạn đã có một lợi thế lớn để tùy chỉnh hiển thị nội dung trên trang của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng các thẻ điều kiện trong Blogspot để linh hoạt điều chỉnh và hiển thị nội dung theo các điều kiện tùy ý, hoàn toàn khác với việc bạn sử dụng thuộc tính display:none để ẩn phần mình muốn đi tại đâu đấy trên blog của mình, bởi vì khi áp dụng cách này chỉ giống như việc bạn giấu nó đi không cho độc giả nhìn thấy thôi, trên thực tế nó vẫn hiện hữu ở đó, vẫn phải mất thời gian tải, thậm chí làm chậm tốc độ của blog nếu như đấy là một đoạn mã dài
  thẻ điều kiện blogspot
  Còn đối với các thẻ điều kiện, bạn hoàn toàn có thể cho phép bất kỳ một nội dung đó hiển thị ở nơi mà bạn muốn, ngoài ra bạn cũng có thể đặt CSS riêng biệt cho từng trang và chỉ việc đặt trong thẻ điều kiện mà mình giới thiệu ở bên dưới.
  Không dài dòng nữa, vào việc thôi anh em

  Chỉ hiện thị trên trang chủ (home)

  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
  </b:if> 
  
  Hoặc
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
  </b:if> 
  

  Chỉ hiện thị trên trang index (home, label, archive)

  <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
  </b:if> 
  
  Hoặc
  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
  </b:if> 
  

  Chỉ hiện thị trên trang tĩnh (page)

  <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
  </b:if> 
  
  Hoặc
  <b:if cond='data:view.isPage'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
  </b:if> 
  

  Chỉ hiện thị trên trang lưu trữ (archive)

  <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
  </b:if>
  
  Hoặc
  <b:if cond='data:view.isArchive'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
  </b:if> 
  

  Chỉ hiện thị trên trang bài viết (post)

  <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
  </b:if> 
  
  Hoặc
  <b:if cond='data:view.isPost'>
  Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
  </b:if> 
  

  Mình sẽ update dần nha anh em :D
  Bạn đang xem bài viết "Cách tùy chỉnh hiển thị nội dung trên trang bằng các thẻ điều kiện trong Blogspot" tại chuyên mục: Blogspot

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link