Khôi phục hiển thị thời gian mặc định cho template Plus ui 2.6.2

24.7.23 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Khôi phục hiển thị ngày tháng mặc định

  Trong template này tác giả đã ẩn phần hiển thị ngày tháng mặc định của blogspot đi bằng display:none
  Vì vậy chúng ta phải sửa thuộc tính ẩn này trong template đi bằng cách tìm .date và thay thế display:none thành display:inline
  Lúc này, giao diện trên blog của bạn sẽ hiển thị như sau

  Xóa bộ đếm thời gian của Plus ui 2.6.2

  Trong template tìm dtTm và xóa toàn bộ đoạn code mình đánh dấu ở ảnh dưới đi
  Tiếp đến tìm đoạn JS để chạy bộ đếm này và xóa luôn vì không dùng giữ lại cũng chẳng để làm gì. Tìm ago và xóa toàn bộ JS như ảnh dưới
  Click vào ảnh để xem ảnh lớn
  Lưu lại template và được kết quả như sau
  Bạn đang xem bài viết "Khôi phục hiển thị thời gian mặc định cho template Plus ui 2.6.2" tại chuyên mục: Template , Yêu Cầu

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link