Locked: Thuộc tính khóa tiện ích (widget) của blogspot

30.8.22 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Nếu như bạn muốn không cho di chuyển và xóa tiện ích (widget) trong phần bố cục (layout) thì hãy sử dụng thuộc tính locked='true' theo hướng dẫn trong bài viết này

  Trong quá trình chỉnh sửa lại bố cục trong phần layout không ít lần mình "lỡ tay" di chuyển tiện ích sang vị trí không mong muốn hoặc xóa đi, vì thế bài viết này ra đời cho bạn nào cũng đã từng giống mình
  Thuộc tính locked

  Giá trị Locked

  Giá trị Mô tả
  true hoặc yes Tiện ích bị khóa
  false hoặc no Tiện ích không bị khóa

  Áp dụng vào template

  áp dụng

  Thuộc tính Locked chưa được thêm vào và tiện ích không bị khóa

  <b:widget></b:widget>

  Tiện ích không bị khóa

  <b:widget locked='false'></b:widget>

  Tiện ích bị khóa

  <b:widget locked='true'></b:widget>

  Tác dụng

  Khi sử dụng locked='true' các tính năng sau của tiện ích sẽ không còn tác dụng. Xem ví dụ bên dưới để rõ hơn

  Không thể di chuyển tiện ích

  Có thể di chuyển vị trí của tiện ích

  mặc định

  Có thể xóa tiện ích

  Xóa tiện ích

  Không thể di chuyển tiện ích

  Ví dụ bên dưới áp dụng với tiện ích "Xem nhiều trong tuần"
  Sử dụng locked

  Không thể xóa tiện ích

  không thể xóa
  Bạn đang xem bài viết "Locked: Thuộc tính khóa tiện ích (widget) của blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , XML

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link