Hướng dẫn thêm bộ đếm lượt xem bài viết cho blogspot

29.9.23 | 5 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Demo các bạn có thể xem bằng cách click vào đây

  Thêm bộ đếm lượt xem bài viết

  Bước 1: Sử dụng js bên dưới chèn trước thẻ đóng </body>
  <script src='https://cdn.firebase.com/v0/firebase.js' type='text/javascript'/>
  <script>
  //<![CDATA[
  $.each($("article.post"), function(i, e) {
   var postId = $(e).find("a[name]").first().attr("name");
   var elem = $(e).find("#postviews");
   var blogStats = new Firebase("https://viewscount-9a211-default-rtdb.firebaseio.com/post/" + postId);
   blogStats.once("value", function(snapshot) {
    var data = snapshot.val();
    var isnew = false;
    if (data == null) {
     data = {};
     data.value = 0;
     data.url = window.location.href;
     data.id = postId;
     isnew = true;
    }
    elem.text(data.value);
    data.value++;
    if (window.location.pathname != "/") {
     if (isnew)
      blogStats.set(data);
     else
      blogStats.child("value").set(data.value);
    }
   });
  });
  //]]>
  </script>
  • Ở js trên có đoạn article.post là mình chỉ cho phép hoạt động trong thẻ divclass='post' nằm trong phần tử article vì vậy nếu cấu trúc blog của bạn khác hãy thay đổi cho đúng
  • Đoạn var postId = $(e).find("a[name]").first().attr("name"); để giúp cho bộ đếm chính xác trong trường hợp bạn có sử dụng chức năng ngắt dòng của blogspot <!--more-->
  • https://viewscount-9a211-default-rtdb.firebaseio.com/ là link firebase mình tạo ra để demo hoặc để sử dụng được luôn cho anh em, nếu muốn riêng biệt các bạn xe thêm hướng dẫn bên dưới
  Bước 2: Dán đoạn code bên dưới vào nơi muốn hiển thị lượt xem
  <span class='viewscount' id='postviews'/> lượt xem

  Tạo firebase

  Bước 1: Vào https://console.firebase.google.com/u/0/ (Đăng nhập bằng tài khoản google) sau đó Add Project
  Bước 2: Nhập tên Project muốn tạo
  Bước 3: Continue
  Bước 4: Nếu không muốn liên kết với Google Analytics có sẵn thì bạn tạo mới
  Bước 5: Nhập tên cho tài khoản Google Analytics
  Bước 6: Chọn Vietnam hay đâu cũng được, tùy bạn. Accept sau đó tạo Project
  Bước 7: Continue
  Bước 8: Tạo project thành công, bạn chọn Realtime Database
  Bước 9: Tạo database
  Bước 10: Next
  Bước 11: Enable
  Bước 12: Tại trang Realtime Database bạn vào tab Rules sau đó thay đổi false thành true như hình dưới
  Bước 13: Quay trở lại tab Data copy đường link sau đó thay thế bằng link ở phần này
  Bạn đang xem bài viết "Hướng dẫn thêm bộ đếm lượt xem bài viết cho blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript

   5

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link