Bài viết ngẫu nhiên có hình ảnh theo nhãn cho blogspot

7.11.23 | 2 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Hôm trước mình có viết bài hướng dẫn Bài viết mới theo nhãn có hình ảnh cho blogspot và có bạn hỏi có random được các bài trong một nhãn không? Câu trả lời là có nhé, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn và style cho Random post theo nhãn này vẫn giống bài viết mới theo nhãn kia nha

  Demo

  Mỗi lân tải trang sẽ cho ra 5 bài khác nhau trong nhãn Blogspot ở blog của mình nhé

  Bài viết ngẫu nhiên có hình ảnh theo Label

   Javascript

   <script>
   //<![CDATA[
   function randomizeArray(arr) {
    for (var i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
     var j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));
     var temp = arr[i];
     arr[i] = arr[j];
     arr[j] = temp;
    }
   }
   function randompostslist(json) {
    var postList = document.getElementById("random-posts-list").getElementsByTagName("ul")[0];
    var allEntries = json.feed.entry;
    randomizeArray(allEntries);
    var selectedEntries = allEntries.slice(0, 5);
    for (var i = 0; i < selectedEntries.length; i++) {
     var entry = selectedEntries[i];
     var entryUrl = entry.link[entry.link.length - 1].href;
     var entryTitle = entry.title.$t;
     var entryImage = entry.media$thumbnail ? entry.media$thumbnail.url.replace('/s72-c/', '/s150-c/') : 'URL_HINH_ANH_MAC_DINH';
     var listItem = document.createElement("li");
     var imgElement = document.createElement("img");
     imgElement.src = entryImage;
     imgElement.title = entryTitle;
     var anchorElement = document.createElement("a");
     anchorElement.href = entryUrl;
     anchorElement.title = entryTitle;
     anchorElement.textContent = entryTitle;
     listItem.appendChild(imgElement);
     listItem.appendChild(anchorElement);
     postList.appendChild(listItem);
    }
   }
   //]]>
   </script>
   <script src='https://www.huydc.net/feeds/posts/default/-/Blogspot?max-results=100&alt=json-in-script&callback=randompostslist'/>
   
   1. 5 số bài muốn hiển thị
   2. s150 đây là kích thước thumbnail, bạn có thể sửa thành số lớn hơn để chất lượng ảnh tốt hơn so với mặc định là s72-c
   3. URL_HINH_ANH_MAC_DINH thay link hình ảnh mặc định đối với bài viết không có thumbnail
   4. huydc.net thay bằng tên miền của bạn
   5. Blogspot?max-results=100 như ví dụ trên là nhãn Blogspot và lấy 100 bài viết trong nhãn này để lọc ra làm Random post

   CSS

   #random-posts-list ul{margin:10px 0;width:100%;padding:0;list-style-type:none}
   #random-posts-list ul li {position: relative;float: left;border: 0 none;margin-right: 11px;width: calc(20% - 11px);}
   #random-posts-list ul li img {border: 1px solid #ddd;width: 100%;height: auto;background: #FFF;}
   #random-posts-list ul li div{position:absolute;z-index:99;margin-left:-999em}
   #random-posts-list ul li .title{border:1px solid #CCC;background:#FFF;padding:5px 10px}
   #random-posts-list ul li:hover img{border:2px solid #333}
   1. 20% như ví dụ trên mình để 20% là chiều rộng cho một bài viết, nếu chỉ cho hiển thị 4 bài các bạn có thể để 25% cho đẹp mắt

   HTML

   Dán đoạn HTML bên dưới vào nơi muốn hiển thị
   <div id="random-posts-list">
    <ul></ul>
   <div style='clear:both'/>
   </div>
   Ok, vậy là xong rồi :D

    2

    nhận xét
    Mới nhất ⇅

    Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

    Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

    Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

    Chèn link: Click để chèn link