Làm cách nào để thêm nút copy cho đoạn văn bản

18.4.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Giới thiệu:

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để thêm nút copy nhanh cho đoạn văn bản. Xem demo bên dưới để rõ hơn

  Hướng Dẫn

  Sử dụng HTML bên dưới để thêm vào bài viết

  <input type="text" value="Huy DC - www.huydc.net" id="myInput" readonly="readonly">
  <div class="tooltip">
  <button onclick="myFunction()" onmouseout="outFunc()">
    <span class="tooltiptext" id="myTooltip">Copy</span>
    Copy text
    </button>
  </div>
  Có thể bỏ readonly="readonly đi nếu muốn khách sửa được đoạn văn bản
  Sửa đoạn màu đỏ cho phù hợp với nội dung của bạn

  Sử dụng JavaScript

  <script>
  function myFunction() {
   var copyText = document.getElementById("myInput");
   copyText.select();
   document.execCommand("Copy");
   
   var tooltip = document.getElementById("myTooltip");
   tooltip.innerHTML = "Đã Copy";
  }
  
  function outFunc() {
   var tooltip = document.getElementById("myTooltip");
   tooltip.innerHTML = "Copy đến clipboard";
  }
  </script>
  Có thể sửa những nội dung màu đỏ cho phù hợp với website của bạn

  Và thêm đoạn CSS bên dưới

  <style>
  .tooltip {
   position: relative;
   display: inline-block;
  }
  
  .tooltip .tooltiptext {
   visibility: hidden;
   width: 140px;
   background-color: #555;
   color: #fff;
   text-align: center;
   border-radius: 6px;
   padding: 5px;
   position: absolute;
   z-index: 1;
   bottom: 150%;
   left: 50%;
   margin-left: -75px;
   opacity: 0;
   transition: opacity 0.3s;
  }
  
  .tooltip .tooltiptext::after {
   content: "";
   position: absolute;
   top: 100%;
   left: 50%;
   margin-left: -5px;
   border-width: 5px;
   border-style: solid;
   border-color: #555 transparent transparent transparent;
  }
  
  .tooltip:hover .tooltiptext {
   visibility: visible;
   opacity: 1;
  }
  </style>
  Bạn đang xem bài viết "Làm cách nào để thêm nút copy cho đoạn văn bản" tại chuyên mục: CSS , HTML , Javascript

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link