CSS: Thuộc tính opacity

6.5.19 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Thuộc tính opacity

  Thuộc tính opacity: hiển thị cấp độ trong suốt cho thành phần.

  Thuộc tính opacity trong css

  Cấu trúc

  tag { opacity: giá trị;}
  Với các giá trị sau
  Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
  opacity giá trị opacity: 0.3; Độ trong suốt của thành phần phụ thuộc vào giá trị.
  inherit opacity: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

  Ví dụ

  <div class="opaPr">
  <div class="below">Thành phần dưới</div>
  <div class="above">Thành phần trên</div>
  </div>
  .opaPr {
    position: relative;
  }
  
  .below {
    background: #ccff00;
    height: 100px;
    width: 100px;
  }
  
  .above {
    background: #cc0000;
    height: 100px;
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    width: 100px;
    opacity: 0.6;
  }
  Thành phần dưới
  Thành phần trên

  Ví dụ thực tế


  CSS Property:
  opacity:

  Result:  Thẻ DIV dưới.  Thay đổi giá trị opacity của thẻ myDIV.
  CSS Code:
  #myDIV
  {
  background-color:lightblue;
  width:200px;
  height:100px;
  opacity:0.9;
  }
  Bạn đang xem bài viết "CSS: Thuộc tính opacity" tại chuyên mục: CSS

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link