Live Search với jQuery AJAX cho blogspot

30.10.23 | 2 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Bài viết này mình giới thiệu cho anh em công cụ tìm kiếm với nhiều sự lựa chọn với jQuery AJAX cho blogspot
  Để rõ hơn anh em xem demo bên dưới

  Demo

  Tìm kiếm thông thường

  Live Search

  CSS

  CSS này anh em chỉnh lại cho phù hợp hơn với template đang dùng nhé
  #ajax-search-form {
    position: relative;
    font: normal normal 13px/normal Arial,Sans-Serif;
    border-top: 0;
    border-bottom: 0;
    border-left: 0;
    padding: 10px;
    width: 302px;
    height: 15px;
    color: #333;
    border-radius: 7px;
    border-right: 0;
    float: left;
    background: #dddddd;
    font-size: 12px;
    line-height: 16px;
    margin-top: 5px;
  }
  
  #ajax-search-form input {
    width: 310px;
    float: left;
    background: transparent;
    font-size: 12px;
    line-height: 16px;
    border: 0;
  }
  #ajax-search-form input::-moz-focus-inner {
   margin:0;
   padding:0;
   border:none;
   outline:none;
  }
  #ajax-search-form input[type="submit"]{
    margin-left: -32px;
    margin-top: -5px;
    opacity: 0;
    width: 26px;
    height: 26px;
    cursor: pointer;
  }
  
  #search-result {
    border: 1px solid #ddd;
    background-color: white;
    padding: 10px 15px;
    margin: 2px 0;
    width: auto;
    height: auto;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    z-index: 99;
    box-shadow: 0 1px 3px rgb(183 183 183 / 40%);
    display: none;
  }
  #search-result ol,
  #search-result li,
  #search-result h4 {
   margin:0;
   padding:0;
  }
  #search-result h4,
  #search-result strong {
   display:block;
   margin:0 30px 10px 0;
  }
  #search-result ol {margin:0 0 10px 28px}
  #search-result .close {
    display: block;
    position: absolute;
    top: 6px;
    right: 10px;
    color: #ca252b;
    font-size: 20px;
  }
  #search-result strong {color:#B75252}
  .fa-search {
    width: 13px;
    margin: 0 0 5px -25px;
  }

  HTML

  Đặt đoạn code bên dưới vào vị trí muốn hiển thị công cụ Search
  <form action="/search" id="ajax-search-form">
  <input aria-label="Tìm kiếm trong blog này" autocomplete="off" class="inputsearch left text" id="search-input" name="q" onblur="if(this.value=='')this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue)this.value='';" type="text" value="Tìm kiếm trong blog này...">
   <input aria-label="Submit" class="submit" type="submit" value="">
   <svg class="fa-search" viewBox="0 0 512 512">
    <path d="M505 442.7L405.3 343c-4.5-4.5-10.6-7-17-7H372c27.6-35.3 44-79.7 44-128C416 93.1 322.9 0 208 0S0 93.1 0 208s93.1 208 208 208c48.3 0 92.7-16.4 128-44v16.3c0 6.4 2.5 12.5 7 17l99.7 99.7c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l28.3-28.3c9.4-9.4 9.4-24.6.1-34zM208 336c-70.7 0-128-57.2-128-128 0-70.7 57.2-128 128-128 70.7 0 128 57.2 128 128 0 70.7-57.2 128-128 128z" fill="currentColor"></path>
   </svg>
  </form>
  Bỏ đoạn code được tô màu đỏ bên trên nếu anh em sử dụng chức năng "Live Search"

  JS

  Cài đặt


  Để lại nhận xét nếu anh em gặp khó trong quá trình thực hiện, bye! :D
  Bạn đang xem bài viết "Live Search với jQuery AJAX cho blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , Javascript

   2

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link