Thay đổi giao diện cho widget Danh sách blog của blogspot

1.11.23 | 8 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Widget Danh sách blog của blogspot anh em có thể sử dụng để Liên kết link với các blog khác như demo ở blog của mình
  Một số ưu điểm
  1. Tự động update icon của blog liên kết
  2. Tự động đẩy liên kết update bài theo thứ tự thời gian
  3. Hiển thị ngày update gần nhất cho blog liên kết
  4. Thao tác thêm blog liên kết nhanh chóng

  Thêm widget Danh sách blog

  Vào Bố cục sau đó thêm widget như hình dưới

  Cài đặt

  Cài đặt theo hướng dẫn như hình

  Thêm link vào trong danh sách

  Thêm mục mới
  Thêm link
  Chọn nguồn cấp dữ liệu, các bạn chọn gì cũng được
  Sửa lại tên hiển thị của blog liên kết sau đó lưu lại

  Sửa cấu trúc của widget trong template

  Vào template chọn widget Danh sách blog vừa tạo ra
  Thông thường nếu là widget Danh sách blog đầu tiên trong blog được các bạn tạo ra sẽ có ID là BlogList1, nhưng mình vừa thêm để làm hướng dẫn nên nó là BlogList2
  Đoạn code trong template sẽ có dạng như sau
  Bạn chỉ cần để ý đoạn code được đánh dấu như hình trên, cụ thể là đoạn code <div class='widget-content'></div> sau đó thay thế toàn bộ bằng đoạn code bên dưới
  <div class='blog-list-container widget-content' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_container&quot;'>
      <ul expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blogs&quot;'>
       <b:loop values='data:items' var='item'>
        <li expr:style='data:item.displayStyle'>
         <div class='blog-icon left'>
          <b:if cond='data:showIcon'>
           <img alt='icon' expr:src='data:item.blogIconUrl'/>
          </b:if>
         </div>
         
          <div class='blog-title blog-content'>
           <a expr:href='data:item.blogUrl' target='_blank'>
            <data:item.blogTitle/>
   <b:if cond='data:item.timePeriodSinceLastUpdate'>
    <span class='item-time'>
    Last update: <data:item.timePeriodSinceLastUpdate/>
    </span> 
            </b:if>
  
            </a>
          </div>
          <div class='item-content'>
           <b:if cond='data:showItemThumbnail and data:item.itemThumbnail'>
            <div class='item-thumbnail'>
             <a expr:href='data:item.blogUrl' target='_blank'>
              <img alt='' border='0' expr:height='data:item.itemThumbnail.height' expr:src='data:item.itemThumbnail.url' expr:width='data:item.itemThumbnail.width'/>
             </a>
            </div>
           </b:if>
           <b:if cond='data:showItemTitle'>
            <span class='item-title'>
             <b:tag cond='data:item.itemUrl != &quot;&quot;' expr:href='data:item.itemUrl' name='a' target='_blank'>
              <data:item.itemTitle/>
             </b:tag>
            </span>
           </b:if>
           <b:if cond='data:showItemSnippet'>
            <b:if cond='data:showItemTitle'>
             -
            </b:if>
            <span class='item-snippet'>
             <data:item.itemSnippet/>
            </span>
           </b:if>
           <b:if cond='data:showTimePeriodSinceLastUpdate'>
            <span class='item-time'>
             <data:item.timePeriodSinceLastUpdate/>
            </span>
           </b:if>
          </div>
         
         <div style='clear: both;'/>
        </li>
       </b:loop>
      </ul>
  
      <b:if cond='data:numItemsToShow != 0 and data:totalItems &gt; data:numItemsToShow'>
       <div class='show-option'>
        <span expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_show-n&quot;' style='display: none;'>
         <a href='javascript:void(0)' onclick='return false;'>
          <data:showNText/>
         </a>
        </span>
        <span expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_show-all&quot;' style='margin-left: 5px;'>
         <a href='javascript:void(0)' onclick='return false;'>
          <data:showAllText/>
         </a>
        </span>
       </div>
      </b:if>
     </div>

  CSS

  Sử dụng đoạn CSS bên dưới để tạo giao diện cho widget trên
  #BlogList1_container ul{padding:0;max-height:285px;overflow:auto}
  #BlogList1_blogs{margin-left:16px}
  #BlogList1_blogs li:first-child{margin-top:5px}
  #BlogList1_blogs img {height:16px;width:16px;}
  .item-time{text-align:justify;color:#ddd;padding:3px 5px;background:#6a6a6a;border-radius:5px;margin-top:-4px;float:right;margin-right:5px;display:none}
  .blog-title a:hover .item-time{display:block}
  Như vậy là anh em đã có 1 widget Liên kết link xịn xò rồi đấy :D
  Bạn đang xem bài viết "Thay đổi giao diện cho widget Danh sách blog của blogspot" tại chuyên mục: Blogspot , Widget

   8

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link