Sitemap cho blogspot - Duy Phạm ver 2

27.2.24 | 14 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Trước đây mình cũng từng chia sẻ sitemap của bác Duy Phạm tại bài viết này

  Updated

  Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, mình thấy cần cải tiến hơn một chút cho phù hợp nên có điều chỉnh một chút
  1. Sắp xếp theo thứ tự số lượng bài viết trong nhãn
  2. Hiển thị thêm tiêu đề của nhãn trên danh sách bài viết
  3. Cho phép hiển thị bài viết thuộc một nhãn bất kỳ lần đầu (mặc định sẽ hiển thị các bài viết ở nhãn đầu tiên)
  4. Tùy chọn mở cửa sổ mới cho link bài viết

  Demo


  Cài đặt

  Nếu không nhập mặc định sẽ hiển thị các bài viết của nhãn đầu tiên
  *Phân cách bằng dấu phẩy, nhập chính xác tên nhãn và phân biệt chữ Hoa thường
  
    
  Bạn đang xem bài viết "Sitemap cho blogspot - Duy Phạm ver 2" tại chuyên mục: Blogspot , Tools

   14

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link