Tạo các tab nội dung chuyển qua lại bằng JS

20.2.24 | 7 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Demo

  • Sử dụng các đoạn code ở các tab HTML, CSS, JS để tạo ra nội dung các tab như Demo
  • Bạn có thể sử dụng tool bên dưới để tạo nhanh nội dung HTML
  <div id="tab-outer">
    <ul id="tab-wrapper">
      <li><a href="#tab1">Tab 1</a></li>
      <li><a href="#tab2">Tab 2</a></li>
      <li><a href="#tab3">Tab 3</a></li>
    </ul>
    <div id="tab-body">
      <div id="tab1">Nội dung tab 1</div>
      <div id="tab2">Nội dung tab 2</div>
      <div id="tab3">Nội dung tab 3</div>
    </div>
  </div>
  #tab-outer {
   position:relative;
   font:normal 12px Arial,Sans-Serif;
  }
  
  
  #tab-wrapper {
   list-style:none;
   height:30px;
   margin: 0;
   padding: 0;
  }
  
  #tab-wrapper li {
   margin-right: 2px;
   float:left;
   font-weight:bold;
  }
  
  #tab-wrapper li a {
   display:block;
   padding:0px 15px;
   line-height:30px;
   text-decoration:none;
   color: #005b53;
   background-color: #99bdba;
  }
  
  #tab-wrapper li.active a {
   background-color: #005b53;
   color: #fff;
  }
  
  #tab-body > div {
   background-color: #005b53;
   color:white;
   padding:10px 15px;
   border-bottom: 4px solid #99bdba;
  }
  $('#tab-wrapper li:first').addClass('active');
  $('#tab-body > div').hide();
  $('#tab-body > div:first').show();
  $('#tab-wrapper a').click(function() {
    $('#tab-wrapper li').removeClass('active');
    $(this).parent().addClass('active');
    var activeTab = $(this).attr('href');
    $('#tab-body > div:visible').hide();
    $(activeTab).show();
    return false;
  });

  Tab Creator Tool


  
  
  
  
  
  
  Bạn đang xem bài viết "Tạo các tab nội dung chuyển qua lại bằng JS" tại chuyên mục: CSS , HTML , Javascript , Tools

   7

   nhận xét
   Mới nhất ⇅

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link