Tạo danh sách liên kết link có favicon bằng HTML

22.2.24 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Trước đây mình có hướng dẫn anh em cách tạo danh sách liên kết link từ widget danh sách blog sẵn có của blogspot tại đây
  Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em tạo widget tương tự bằng html, ngoài ra mình sẽ hỗ trợ anh em bằng tool chỉ cần nhập link web và tên web để tạo nhanh danh sách
  Favicon của web liên kết sẽ tự động lấy theo link liên kết

  HTML

  Sử dụng HTML bên dưới để tạo danh sách liên kết
  <div class="blog-list-container">
  <ul id="BlogList">
  Danh sách link liên kết tạo bằng tool bên dưới
  </ul>
  </div>

  Tạo danh sách link liên kết



  
    

  Thêm style

  Để thêm style cho danh sách trên các bạn dùng đoạn CSS sau
  .blog-list-container ul {
     padding: 0;
     max-height: 320px;
     overflow: auto;
  }
   #BlogList li {
     margin-bottom: 10px;
     height: 25px;
  }
   #BlogList .web-icon {
     margin-right: 5px;
     width: 16px;
     height: 16px;
     background: #fff;
     padding: 2px;
     border-radius: 2px;
     overflow: hidden;
     float: left;
  }
   #BlogList img {
     height: 16px;
     width: 16px;
  }
   #BlogList .web-title {
     height: 20px;
     float: left;
  }
  Việc còn lại là các bạn chỉ cần thêm 1 widget HTML sau đó sử dụng các code bên trên là được. Chúc anh em một ngày vui! 😁
  Bạn đang xem bài viết "Tạo danh sách liên kết link có favicon bằng HTML" tại chuyên mục: HTML , Tools

   Chèn hình ảnh: Chỉ cần dán link hình ảnh - Upload ảnh

   Chèn code: [pre]Code đã mã hóa [/pre]

   Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

   Chèn link: Click để chèn link